1. Abdülhamit Dönemi Islahatları


Kategoriler: Tarih

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI

1. Yeniliklere önem veren I. Abdülhamid Avrupa’dan danışmanlar getirtti, Sadrazam Halil Hamit Paşa ise Kapıkulu Ocaklarını düzenledi.
2. Ulufe alım satımını yasakladı.
3. Ulufe defterlerini inceletti ve Kapıkulu askerlerinin sayısını azalttı.
4. Tımar sistemindeki bozulmalar giderilmeye çalışıldı.
5. Subay yetiştirmek amacıyla İstihkam okulu açıldı.
6. Kapitülasyonların olumsuz etkisini kırmak amacıyla yerli malı özendirildi.
7. Cülus bahşişi kaldırıldı.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi