Zorunlu ve isteğe Bağlı Göçler 3.Sınıf Hayat Bilgisi


Kategoriler: Hayat Bilgisi

Zorunlu ve isteğe Bağlı Göçler

Ülkemizde farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen pek çok kişi yaşamaktadır.

Kişiler farklı sebeplerden dolayı bulundukları yerden başka bir yere göç etmek durumunda kalabilir.Toplumlarda zorunlu göç ve isteğe bağlı göçler yaşanmaktadır.

Zorunlu göç; insanların bulundukları yerlerden kendi istekleri dışında gitmek zorunda kalmasına denir. Zorunlu göçe savaş, kuraklık gibi etkenler neden olabilir. Bu yüzden kişiler yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalabilir.

İsteğe bağlı göç ise insanların isteklerinden dolay bulundukları yerden başka yere gitmelerine denir. Bu yüzden toplumların içinde farklı farklı kültürler bulunmaktadır.

Sağlık ve huzur içinde yaşayan bir toplum olabilmek için farklı kültürlerde bulunan insanların birbirlerine saygılı olmaları gerekmektedir.

Ülkemiz, çeşitli sebeplerden dolayı vatanımıza göç eden kişilere karşı her zaman misafirperverce yaklaşmıştır.

Soru: İnsanların bulundukları yerden savaş, kuraklık vs gibi nedenlerle göç etmeleri aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnektir?

A) Zorunlu Göç
B) isteğe Bağlı Göç
C) Mevsimlik Göç

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi