Yoğunlaşma Biçimleri

a. Yerde yoğunlaşma: Sıcak havanın soğuk yerlere temas etmesi sonucunda oluşan yoğunlaşma biçimleridir.Çiy: Havadaki nemin 0°C’nin üzerinde, bitkilerin yaprak,  dal ve gövdeleri üzerinde yoğuşması sonucunda oluşan su damlacıklarıdır. Bahar mevsimlerinde soğuk gecelerde oluşur.

Kırağı: Havadaki nemin O0Cnin altında soğuk cisimler üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristalleridir. Kışın
gündüzlerin ılık, gecelerin soğuk olduğu zamanlarda oluşur.

Kırç: Havadaki nemin 0°C nin altında olduğu çok düşük sıcaklıklarda yoğunlaşarak, cisimlerin bir buz tabakası ile sarılmasıyla meydana gelir. Ağaçlar sanki buzdan çiçek açmış gibi görünür.b. Troposferde yoğunlaşma: Havanın yükselmesi ve soğumasına bağlı olarak havadaki nemin yoğunlaşma çekirdekleri ile birlikte yeryüzüne düşmesidir.

Yağmur: Havadaki nemin 0°C’nin üstünde yoğunlaşmasıyla oluşan su damlaları ağırlaşarak yağış şeklinde yere düşer.

Kar: Havadaki nemin 0°C nin altında yavaş yavaş yoğunlaşmasıyla oluşan buz kristallerinin yere düşmesiyle oluşur.Dolu: Bulutları oluşturan su damlacıklarının 0°C nin altında, aniden donarak buz parçacıkları halini alıp yere düşmesidir. Genellikle geçiş mevsimlerinde görülür.

UYARI: Kar yağarken şiddetli rüzgar eserse oluşan yağış şekline tipi denir. Kar, dağ tepelerinden yer çekimi ve diğer etmenler nedeniyle vadi boyunca aşağıya doğru sürüklenirse meydana gelen doğa olayına çığ denir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi