Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

Yay Ayraç

 • Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır:
  Son dönemde televizyonlardaki kimi objektif tartışmaları (Burada objektif sözünü özellikle kullanıyorum.) büyük bir dikkatle izliyorum.
 • Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir.
 • Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
  Yunus Emre’nin (1240?-1320)…
  İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.
 • Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:
  Muhtar – (Ağır ağır yerinden doğrulur.) Ne diyorsunuz arkadaşlar? Daha ne kadar sessizlik içinde bekleyeceğiz?
 • Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır:
  Seyyah olup şu âlemi gezerim
  Bir dost bulamadım gün akşam oldu
  (Pir Sultan Abdal)
  Konusu gerçek hayattan veya gerçeklere mümkün mertebe uygun olarak hayalden alınarak yazılan hikâye ve romanlar, insanlarla ilgili olayları ve durumları sadakatle yansıtan birer ibret aynasıdır.

  (Recaizade Mahmut Ekrem)
 • Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.
 • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır.
 • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.
 • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
  I)    1)    A)    a)
  II)   2)   B)    b)

Köşeli Ayraç

 • Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:
  Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1 886- 1973)] eserlerinde deniz yaşamını anlatmıştır.
 • Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:
  Refik Halit [Karay], Nilgün, İnkilâp, 2004.
  Demirtaş [Ziya Gökalp]] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar