] }

Soru: 1. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
2. İzin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmaması
3. Kalite belgesine sahip olmayan ısıtma cihazlarının kullanılmaması
4. Pencere ve duvarlara monte edilen, ortama hava giriş çıkışını sağlayan menfezlerin kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri soba ve doğal gaz zehirlenmesine karşı alınacak önlemlerdendir?
A) 1ve4 B) 2ve3 C) 1.2ve3 D) 2,3 ve 4


Soru: K, L ve M yakıtlarının kullanılması sonucu oluşan ürünler aşağıdaki gibidir.
K — Isı enerjisi, katı atık ve fazla miktarda gaz atık oluşturuyor.
L — Isı enerjisi ve fazla miktarda gaz atık oluşturuyor.
M — İsı enerjisi ve çok az oranda gaz atık oluşturuyor.
Buna göre belirtilen yakıt türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K katı, L ise sıvı yakıttır.
B) M, LPG olabilir.
C) K, kömür veya odun olabilir.
D) M, L'den daha fazla çevre kirliliği oluşturur.


Soru: Aşağıda yakıtlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiziksel yapılarına göre; katı, sıvı ve gaz olarak 3'e ayrılır.
B) Çoğunluğu; oksijenle yanabilen karbon türü maddeler bulundurur.
C) Sıvı yakıtların kaynağı kok kömürüdür.
D) Isı yakıldığında çevresine ısı veren maddeler yakıttır.


Soru: Aşağıda fosil yakıtlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok kısa sürede yenilenebilen enerji kaynaklarıdır.
B) Kömür, petrol ve doğal gaz fosil yakıtlardır.
C) Bitki ve hayvan atıklarının yer kabuğunun derinliklerinde çürüyüp farklılaşmasıyla oluşur.
D) Fosil yakıtlar yandığında çevre kirliliğine neden olur.


Soru: Ülkemizde fosil yakıt kaynakları sınırlıdır. Bu nedenle kullandığımız fosil yakıtların büyük bir kısmını ithal etmekteyiz. Bu ise ülkemizi enerji kaynakları açısından diğer ülkelere bağımlı hâle getirmektedir.
Örneğin, ülkemizdeki doğal gaz kaynakları yeterli olmadığı için doğal gaz ülkemize komşu ülkelerden borularla getirilmektedir.
Yukarıda verilen gazete haberine göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yakıtları en verimli şekilde kullanmalıyız.
B) Yakıtları kullanırken tasarruflu davranmalıyız.
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmalıyız.
D) Ev ve iş yerlerinde yakıt kullanımını artırmaya önem vermeliyiz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar