Yağış Miktarını Etkileyen Etmenler 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Nem ve Yağış

Yıl İçerisinde birim alana düşen toplam yağış miktarına yağış denir. Yağış kg/m2 ya da mm olarak ifade edilir.

1. Hava Kütlesi: Bir yerin yağış alabilmesi için uygun hava kütlelerinin ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında bulunması gerekir. Hava kütlesi nemli ise yağış miktarı artar.

2. Yükselti: Deniz seviyesinden yaklaşık 1500-2000 m yükseltiye kadar her 100 m’de yağış miktarı 50-100 mm arasında artar. Bu yükseltiden sonra yağışlar azalır. Çünkü, içindeki nemin büyük bölümünü yamacın orta bölümlerine bırakan hava kütlesi, doruklara kuru olarak ulaşır.

UYARI: Alçalan hava kütle/eri yere yaklaştıkça ısındığı için yoğunlaşma azalır ve yağış oluşturamazlar. Bu nedenle çevresine göre alçakta kalan alanlar, az yağış alır.

3. Yüzey Şekilleri: Nemli hava kütlelerine dönük yamaçlarda yağış miktarı fazla, arka yamaçlarda azdır.

4. Deniz Etkisi: Denizden uzaklaştıkça yağış miktarı azalmaktadır. Çünkü, nemli hava kütleleri, içindeki nemin büyük bir bölümünü kıyı kesimlerinde bırakır ve içerilere daha kuru olarak sokulur.

5. Akıntılar: Sıcak su akıntılarının etkisiyle ısınıp nemlenen hava kütleleri, serin kara üzerine geldiğinde yağış bırakır. Soğuk su akıntılarının geçtiği kıyılarda ise yağış miktarının azaldığı görülür (Kanada’nın doğu kıyıları gibi).

6. Bitki Örtüsü: Özellikle ormanlardaki terleme, nem miktarını artırdığı için yağışlar % 2-3 oranında artış gösterir.

Not: Yağış miktarını etkileyen faktörler, bir bölgedeki yağış miktarını belirler. Bu faktörler, bölgenin iklimini de etkiler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar