] }

Soru: Karşılanmadığında yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen ihtiyaçlara istek denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi istek olarak gösterilemez?
A) Yaşayabileceğimiz bir eve sahip olmak B) Başkalarıyla iletişim kurmak
C) Toplum tarafından kabul edilmek D) Özgüvene sahip olmak

Soru: İnsanların temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra isteklerini karşılamaya çalışmaları son derece doğal bir durumdur. Ancak istekler çok çeşitlidir ve bunların tamamının karşılanması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?
A) Karşılanması hâlinde elde edilecek fayda göz önünde bulundurularak istekler sıraya konulmalıdır.
B) Aile bütçesinin durumu göz önünde bulundurularak isteklerin giderilmesine çalışılmalıdır.
C) İstediğimiz şeylerin maliyeti ne olursa olsun yapılmasına gayret edilmelidir.
D) Ailemizi zor duruma sokacak isteklerden kaçınılmalıdır.

Soru: Aşağıdaki tabloda istek ve ihtiyaçlar karşılanırker göz önünde bulundurulması gereken fayda maliyet dengesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi harcama yaparken fayda maliyet dengesini gö: zetmiştir?
A) Esma'nın kayak merkezi olmayan bir şehirde kayak takımı satın alması
B) Yeliz'in balık tutacağı bir yer olmadığı hâlde olta satın alması
C) Recep'in kış ayları çok sıcak geçen bir yerde kalın mont satın alması
D) Ediz'in rüzgârın sürekli estiği yerde uçurtma satın alması

Soru: İhtiyaç ve isteklerimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İhtiyaçlarımız isteklerden daha önemlidir.
B) İlk önce ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir.
C) İnsanların temel ihtiyaçları birbirinden çok farklıdır.
D) İsteklerin önem sırası kişiye gö re değişebilir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisinin bir istek olduğu söylenemez?
A) Yeni çıkan bir filmi izlemek için sinemaya gitmek
B) Ayakkabımız eskiyince yenisini almak
C) Cep telefonumuzun bir üst modelini almak
D) Teneffüslerde kantinden çikolata almak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar