Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ

Yumuşama (Detant), uluslararası ilişkilerde, bloklar arası gerginliği azaltmak için uzlaşmanın öne çıktığı dönemdir. İzlenen politikalar Doğu – Batı ilişkilerindeki gerginliği azaltmıştır. Bu politikanın ortaya çıkmasında nükleer silahlara geçişin hızlanması etkili olmuştur.ABD ve SSCB’nin muhtemel bir savaştan aynı şekilde zarar görecek olmaları, savaşa yol açabilecek çatışmaları engellemeyi zorunlu hale getirdi. Bu nedenle ABD başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşçev, 1961 yılında bir araya gelerek yumuşama sürecinin ilk adımını attılar.

Yumuşama politikasına giden diğer faktör ise bloklar arasında ortaya çıkan sorunlar oldu. SSCB ile Çin arasındaki sıkıntılar, Çin – ABD yakınlaşmasına ortam hazırladı. Yine ABD’nin müttefiklerine danışmadan, dünyadaki siyasi
gelişmelere müdahale etmesi Batı Bloku içerisinde de ayrılıklara neden oldu.

Baas Partisi : Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi partilere verilen isim.

EOKA : Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü.

ENOSİS : Megola İdea doğrultusunda Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanma ilkesi.

Konvansiyonel Silahlar : Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar dışındaki, klasik silahlar.

İran Gate Olayı : ABD’nin çıkarlarını koruyabilmek için İran’a bile silah satabileceğini gösteren skandalın adı.

Akritas Planı : Kıbrıs’taki Türk halkının yok edilmesi ve adanın Yunanistan’a bağlanma planı.Kıta Sahanlığı : Kara sularının bitiş noktasından başlayan deniz altındaki devamı.

Mekik Diplomasisi : ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’in İsrail ile Arap dünyası arasında barışın sağlanabilmesi için izlediği siyaset.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi