Ülkemizde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

YETİŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİ

Tahıllar

Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve pirinç vb bitkilerden oluşur.

Türkiye’de ekim alanı ve üretim miktarı en fazla olan tarım ürünlerini tahıllar oluşturur.

İklim koşullarından dolayı üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür.

ARPA

 • Yetişme şartları ve ekim alanları buğday ile paralellik gösterir.
 • Buğdayın yetişmediği yüksek ve soğuk yerlerde de yetiştirilir.
 • Arpanın olgunlaşma süresi kısadır.
 • En fazla İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir.
 • Bira yapımında ve yem sanayinde kullanılır.
 • Buğdaydan sonra en fazla yetiştirilen tahıl ürünüdür.
 • Rusya, Almanya, Kanada, Fransa, ABD, İspanya’dan sonra Türkiye 7.sırada yer alır.

BUĞDAY

 • Çimlenme ve büyüme döneminde yağış olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.
 • Türkiye’de en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür.
 • Sonbahar’da kışlık, ilkbahar’da yazlık buğday ekilir.
 • Türkiye’de en fazla İç Anadolu Bölgesinde üretilir.
 • Karadeniz kıyılarında yaz yağışlarından dolayı, Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde sıcaklık düşük olduğundan dolayı üretimi yoktur.
 • Temel besin ürünüdür.
 • Un ve yem sanayinde kullanılır.
 • Çin, Hindistan, ABD, Fransa ve Kanada’dan sonra Türkiye 6.sıradadır.

YULAF

 • Yetişme koşulları buğdaya benzer. Daha çok yem üretiminde kullanılır.
 • Son yıllarda gıda sanayisinde kullanımı artmıştır.
 • En fazla Marmara, İç Anadolu ve Çukurova’da yetiştirilir.
 • Soğuğa karşı buğday ve arpaya göre daha dayanıklıdır.

ÇAVDAR

 • Buğday, arpa ve yulafın yetişmediği iklim ve toprak şartlarında yetiştirilir.
 • Soğuğa karşı en dayanıklı tahıl ürünüdür.
 • İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yüksek alanlarda yetiştirilir.
 • Yem sanayisi ve gıda sanayisinde kullanılır.

MISIR

 • Sıcak ve Nemli iklim bölgelerinin bitkisidir. Ancak sulamalı olarak da yetiştirildiği için ülkemizde ekim alanları oldukça yaygındır.
 • Üretim Bölgeleri sırasıyla Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’dir.
 • Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetiştirilirken, diğer bölgelerde ise sulama ile yetiştirilir.
 • Besin maddesi olarak kullanılır.
 • Yağ endüstrisinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.

PİRİNÇ (çeltik)

 • Mısır gibi sıcak veya nemli ortamları sever. Kök sisteminde bol ve temiz su içinde yapılır.
 • Yazları kurak geçen ama sulama imkanları bulunan yerlerde de kültürü yapılır.
 • Su ihtiyacı en fazla olan tarım ürünüdür.
 • Sıtma hastalığına neden olduğundan üretimi devlet kontrolü altındadır. (Bataklıklarda oluşan sivrisinekler)
 • Üretimin yarıdan fazlası Marmara Bölgesin’de elde edilir. (Meriç ve Ergene Çayı boylarında,

Orta Karadeniz —> Tosya ve Boyabat
Ege —> Akarsu boyları
Akdeniz —> Reyhanlı-Maraş arası

 • Dünya’da üretildiği yerlerde tüketimi fazla olduğu için dünya ticaretinde önemi yoktur.
 • Türkiye pirinç üretimi, tüketimi karşılamadığından ABD, Pakistan, Bangladeş’ten ithal edilir.

BAKLAGİLLER

NOHUT

 • Yarı kurak iklim bölgelerinde yetiştirilir.
 • Yetişme döneminde su olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.
 • İç Anadolu %31, Ege Bölgesi %19, Akdeniz Bölgesi %18 Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 15 üretime sahiptir.

FASULYE

 • Sulanabilen alanlarda yetiştirilir.
 • Yükseltisi fazla olmayan alanlarda yetiştirilir.
 • En fazla kıyı bölgelerinde yetiştirilir.

MERCİMEK

Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister.

Kırmızı Mercimek;

Güneydoğu Anadolu Bölgesi üretimde 1. sırada yer alır. İç Anadolu Bölgesi üretimde 2. sırada yer alır.

Yeşil Mercimek;

İç Anadolu Bölgesi üretimde 1.sırada yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi üretimde 2.sırada yer alır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar