Ülkemizde Ulaşım Üzerinde Etkili Olan Faktörler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

ULAŞIM ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

A. Doğal Faktörler

Coğrafi Konum

 • Türkiye’nin üç kıtanın birbirine en yakın olduğu yerde bulunması geçmişten günümüze ülkemizin ulaşım yolları üzerindeki önemini hep arttırmıştır.
 • Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğuyu birleştiren karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile enerji taşımacılığında Türkiye merkez konumundadır.

Yer Şekilleri

 • Ülkemiz yüksek ve engebeli bir ülkedir.
 • Yer şekillerinin engebeli olması kara yolu ve demir yolu maliyetinin yüksek olmasına neden olmuştur.
 • Ülkemizde yükseltinin az olduğu engebesiz alanlar, alçak platolar ulaşımın kolay sağlandığı alanlardır. Bu alanlarda kara yolu ve demir yolu maliyeti de düşük olur.
 • Türkiye’deki kıvrım dağları kara ve demir yolu ulaşımını zorlaştıran doğal coğrafi faktörlerdir.
 • Kara ve demir yollarının uzanışı dağların uzanışına paraleldir. (Doğu-batı)
 • Kuzey güney yönünde ulaşım zor ve maliyetlidir.

İklim

 • Günümüzde iklim koşulları tüm ulaşım yollarını etkilemektedir.
 • Rüzgar, yağış, sis ve sıcaklıklar her mevsim ulaşım üzerinde etkilidir.
 • Türkiye’de iç kesimlerdeki olumsuz kış şartları ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Yoğun kar yağışları ulaşım yollarının kapanmasına neden olmaktadır.

B. Beşeri ve Ekonomik Faktörler

 • Sanayileşme, teknoloji düzeyi, sermaye ve insan gibi beşeri faktörler, ulaşım üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.
 • Ülkelerin farklı beşeri faktörlere sahip olmaları ulaşım türlerinin ve hizmetlerinin kalitesinin farklı olmasına neden olmaktadır.
 • Yapım giderlerinin sürekli artması, ekonomik yetersizlik gibi ekonomik nedenler ulaşımın yeterince gelişmesini etkilemektedir.
 • Teknik olanaklar ve teknolojideki hızlı gelişmeler ulaşımı kolaylaştırıcı en önemli hususlardandır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar