Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Çözümlü Sorular (8.sınıf)

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Çözümlü Sorular (8.sınıf)

Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: Aşağıdaki şekillerden eş veya benzer olanlarını belirleyelim.
l. de verilen şekiller, aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğundan eş şekiller değildir. Büyük şeklin kenar uzunlukları küçük şeklin kenar uzunluklarının 2 katı olduğundan şekiller birbirine benzerdir.
ll. de verilen şekillerin hem biçimleri hem de büyüklükleri aynı olduğundan eştirler,
lll. de verilen şekiller, aynı biçimde ve aynı büyüklükte olduğundan eştirler.

Soru: Bir ABCD dörtgeninin BD doğru parçası çizildiğinde iki tane eş üçgen oluşmaktadır. Buna göre bu dörtgenin aşağıdakilerden hangisinin olamayacağını bulalım.
l. Kare ll. Yamuk lll. Dikdörtgen
ABCD dörtgenini kare, yamuk ve dikdörtgen olacak şekilde çizerek BD köşegenini belirtelim. Görüldüğü gibi ABCD dörtgeni yamuk olduğunda BD doğru parçasının çizilmesiyle oluşan üçgenler birbirinin eşi değildir.

Soru: Aşağıda verilen resimlerden eş veya benzer olanları belirleyelim. Numaralandırılmış resimlerden l ve 2 numaralı resimler birbirinin eşidir. 4 numaralı resim bunların küçültülmüşü olduğundan 4 ile l ve 2 numaralı resimler benzerdir. 3 numaralı resim diğerlerine eş veya benzer değildir.

Soru: 300 cm uzunluğundaki bir ağacın gölgesinin uzunluğunun 120 cm olduğu bir anda bu ağacın yanında duran Eda'nın gölgesinin uzunluğu 60 cm ise Eda'nın boyu kaç cm'dir?
Ağacın ve Eda'nın boyu ile gölgelerinin uzunluğu benzer üçgenlerin iki kenarını oluşturur. Eda'nın boyu x cm olsun.

Soru: Aşağıdaki problemleri benzerlik oranında faydalanarak çözünüz. Bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm, diğer kenar uzunluğu 5 cm'dir. Başka bir dik üçgenin dik kenar uzunlukları 9 cm ve 12 cm ise diğer kenar uzunluğu kaç cm'dir. iki eşkenar Üçgenden birinin bir kenar uzunluğu 72 cm, diğerinin bir kenar uzunluğu 78 cm'din Eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı kaçrır?

Soru: ABCD dikdörtgeninin ebatları 6 cm ve 9 cm, KLMN dikdörtgeninin ebatları 8 cm ve 12 cmîlir, Buna göre iki dikdörtgenin benzerlik oranı kaçtır?
İki kareden birinin kenar uzunluğu 8 cm, diğerinin kenar uzunluğu 12 cm'dir. Buna göre bu karelerin benzerlik oranı kaçtır?

Soru: Yukarıda yer ile aynı açıyı yapacak biçimde duvara dayanmış iki merdivenin yandan görünüşü çizilmiştir. 10 m uzunluğundaki merdivenin en üst noktasının yerden yüksekliği 4 m olduğuna göre 15 m uzunluğundaki merdivenin en üst noktasının yerden yüksekliği kaç m'dir?
Şekildeki DEFG ve KLGM paralelkenarları benzerdir. DEFG paralelkenarının kısa kenar uzunluğu 18 cm, uzun kenar uzunluğu 42 cm'dir. KLGM paralelkenarının kısa kenar uzunluğu 12 cm olduğuna göre uzun kenar uzunluğu kaç cm'dir?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar