Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı
  • Divan şiirine Türklerin kazandırdığı nazım biçimidir. Türk edebiyatına özgüdür.
  • Halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır.
  • Tek dörtlükten oluşur.
  • aaxa biçiminde kafiyelenir. aaaa biçiminde olanları da vardır.
  • Aruzun sadece “failatün / failatün / failün” kalıbıyla yazılır. Aruz kalıbı 11’li hece ölçüsüne denk düşer.
  • Konu olarak rubaiye benzer. Zor söylenen şiirlerdir, mahlas söylenmez.
  • Daha çok Azeri ve Çağatay sahasında görülür. Kadı Burhaneddin, Nesimi ve Ali Şir Nevai bu türün ustalarıdır.

NOT: Hece sayısı 11’li olanlar tuyuğ, 11’den fazla olanlar rübai olarak değerlendirilebilir.

Tuyuğ Örneği
Gözü cân esrütmeğe hammâr imiş
Kaşı gönül yıkmağa mi’mâr imiş
Dildim hâlim ki gözüne diyem
Turfa budur gözleri bîmâr imiş
(Kadı Burhaneddin)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar