Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Nedenleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

1. Türklerdeki Cihan anlayışı ile İslamiyet’teki Cihad anlayışının benzerliği

  • Cihan, dünyaya hakim olma düşüncesi Cihad ise dünyaya İslamiyet’i yayma düşüncesidir. İki toplumda da dünya hakimiyeti düşüncesi vardır.

2. Türklerin Gök Tanrı dininde de İslamiyette de tek tanrı inancının olması

3. Gök Tanrı dininde de İslamiyette de ahiret inancının olması

4. Gök Tanrı inancında ve İslamiyette Ruhban sınıfının olmaması

5. Türk ve Arap kültürünün ortak noktalarının olması

UYARI: Türk ve Arap kültürünün ortak özellikleri arasında, İki toplumda da temizliğe çok önem verilmesi, kölecilik anlayışının olmaması, cennet ve cehennem düşüncesinin olması, kurban kesme adetinin olması sayılabilir.

  • Bu ortak noktaların etkisiyle Türkler, İslamiyet’i daha kolay kabul etmişler İslamiyet’ten hem etkilenmişler hem de İslamiyete siyasi, askeri, dini, kültür ve sanat alanlarında katkı yapmışlardır.

UYARI: Türk ve İslam kültürünün ortak yönlerinden dolayı İslamı kabul eden Türkler Hristiyanlığı kabul eden Türkler gibi asimile olmamışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar