Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

Türklerin kurduğu Karahanlılar, Gazneliler, Tulunoğulları, İhşitoğulları, Selçuklu ve Osmanlı devletleri hem İslam’ın yayılmasına hem de İslam kültür ve medeniyetinin zenginleşmesine katkı sağladılar.

Dil ve edebiyat alanında; Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig” ve Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügati’t—Türk” Türk-İslam edebiyatının önemli eserleridir. Ali Şir Nevai, Fuzuli, Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Karacaoğlan, Seyyit Nesimi, Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal gibi şahsiyetler, divan ve tasavvuf edebiyatına yön vermişlerdir.

Türk İslam mimarisi alanında; Konya’da Alaattin Camisi, Karatay Medresesi, Sivas’ta Gök Medrese ve İzzettin Keykavus Darüşşifası, Erzurum’da Hatuniye Medresesi, Bursa’da Ulu Cami ve Yeşil Cami, Edirne’de Selimiye Camisi, İstanbul’da Süleymaniye ve Sultanahmet camileri, yapılan en güzel eserlerdendir.

Musiki alanında; Farabi’nin Kitabu’l—Musika’sı Dede Efendi, Itrî, III. Selim ve Hacı Arif Bey’in besteleri önemli eserlerdir.

Hüsnühat (güzel yazı), süsleme, tezhip, minyatür ve ebru gibi sanat dallarında; Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Flakım, İzzet Efendi ve Hamit Aytaç gibi ünlü hattatlar yetişmiştir.

Bağdat’ta Nizamiye, Semerkant’ta Uluğ Bey, İstanbul’da Fatih ve Süleymaniye medreselerinde birçok âlim yetişmiştir. Ali Kuşçu, Mirim Çelebi Takiyuddun Mehmet Biruni, Nasıruddin Tüsi, İsmail Gelenbevi, İslam medeniyetine ve kültürüne büyük hizmetler yapmış bilim insanlarıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar