Türkiye’deki Doğal Afetler Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL AFETLER

DOĞAL AFETLER

Jeolojik-Jeomorfolojik-Meteorolojik-Beşeri kökenlidir.

Depremler

 • Türkiye III. jeolojik zamanda oluşmuş genç bir ülkedir.
 • Alp-Himalaya kıvrım kuşağında yer alır.
 • Arazinin kırıklı bir yapıya sahip olması deprem riskini arttırmıştır.
 • Depremler sonucu can ve mal kayıpları yaşanır.

Kuzey Anadolu Fay Kuşağı (KAF)

Ülkemizde meydana gelen depremlerin en yıkıcı olanları bu kuşakta yer alır.

26 Aralık 1939 Erzincan depremi: 33.000 kişi
17 Ağustos 1999 Marmara depremi: 40.000 kişi
12 Kasım 1999 Düzce depremi: 845 kişi hayatını kaybetmiştir.

Doğu Anadolu Fay Kuşağı (DAF – GAF)

Dünya’nın en fazla kırıklı hattı olan Doğu Afrika Fay hattının kuzey bölgesini oluşturur

27 Haziran 1995’de Adana-Ceyhan depremi: 145 kişi
23 Ekim 2011 Van depremi: 601 kişi hayatını kaybetmiştir.

Batı Anadolu Fay Kuşağı (BAF)

Güney Marmara Bölümü ile Ege Bölgesi’ndeki çöküntü alanlarının kenarlarında bulunan fay kuşağıdır.

1 Ekim 1995’te Dinar depremi: 96 kişi hayatını kaybetmiştir.

Türkiye’de Deprem Riskinin Az Olduğu Yerler

 • Tuz Gölü çevresi
 • Ergene Havzası
 • Yıldız Dağları Bölümü
 • Karadeniz kıyı kuşağı ve çevresi
 • Antalya-Mersin arası
 • Gaziantep-Mardin arası

Kütle Hareketleri

 • Toprak kayması, çamur akıntıları ve kaya düşmesi kütle hareketleri olarak adlandırılır.
 • Yer kayması olarak adlandırılan heyelanlar Türkiye’de çok sık görülür.
 • Heyelanı etkileyen faktörler yağış, yer çekimi, eğim, toprak yapısı ve insan etkisidir.
 • Türkiye’de heyelanlar en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür
 • Heyelanlar ilkbahar mevsiminde daha fazla gerçekleşir. (Yağış ve kar erimeleri)

Heyelanları Önlemek İçin,

 • Su kanalları açılmalı
 • Set (koruma) duvarları örülmeli
 • Heyelan bölgelerinde yerleşim alanları, sanayi tesisleri ve ulaşım yolları yapılmamalı] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar