Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Doğal Faktörler Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Doğal Faktörler

Coğrafi Konum

Ülkelerin coğrafi konumları ulaşım ağlarının gelişimi üzerinde önemli rol oynar. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan, denizlere kıyısı bulunan ülkeler ulaşım ağının gelişmesi açısından daha elverişlidir. Bu açıdan Türkiye’nin konumu göz önüne alındığında ulaşım ağları açısından önemli bir konumda yer aldığı görülmektedir. Asya ve Avrupa kıtalarının arasında yer alan Türkiye ayrıca Afrika Kıtası’na yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu durum Türkiye topraklarının ilk çağlardan itibaren ulaşım açısından büyük bir önem taşımasına neden olmuştur. Anadolu toprakları önemli kervan ticaretinin yapıldığı dönemlerde hem kara yolu açısından önemli merkezlere hem de deniz yolu açısından önemli limanlara sahip bir yer olmuştur.

Yeryüzü Şekilleri

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak her ne kadar ulaşım hatlarının oluşturulması daha kolay şekilde yapılıyor olsa da engebeli araziler özellikle kara ve demir yolu ağlarının oluşturulmasındaki maliyeti artırmaktadır.

Türkiye arazisinin büyük bir bölümü dağlık ve engebeli yapıdadır. Bu durum özellikle kara ve demir yolu ağları üzerinde tünel, köprü ve viyadük gibi yapılara duyulan ihtiyacı arttırarak ulaşım yollarının yapım maliyetini arttırmaktadır.

İklim

Yoğun kar yağışı, şiddetli yağışlar, sis, buzlanma, şiddetli rüzgâr gibi hava olayları ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de özellikle kış mevsiminin çok sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan yoğun kar yağışı ve çığ gibi olaylar dönem dönem ulaşımda kesintilere neden olmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar