Türkiye’de GöçlerCoğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya, Ders Videoları

TÜRKİYE’DE GÖÇLER

Göçe neden olan faktörler

Çekici faktörler

 • Şehirlerde iş imkanlarının daha fazla olması
 • Eğitim ve sağlık olanaklarının şehirlerde gelişmiş olması
 • Şehirlerde gelir seviyesinin daha yüksek olması
 • Şehirlerde ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması

İtici faktörler

 • Kırsal alanda iş imkanlarının azalması
 • Tarımda makineleşmeye bağlı işsizlik
 • Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi
 • Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
 • Terör, savaşlar, siyasi kargaşalar ve kan davaları
 • Kırsal kesimlerde doğum oranlarının yüksek olması
 • Doğal afetler
 • Kırsal kesimde sosyal yaşamdaki eşitsizlikler

* Türkiye’de mevsimlik göçlerin temel sebepleri arasında turizm faaliyetleri ile tarım ve hayvancılığa bağlı ekonomik etkinlikler rol oynar. Turizm faaliyetleri özellikle Antalya ve Kıyı Ege bölümleri mevsimlik göç alır.

Tarımda;
Adana’ya pamuk, Manisa’ya üzüm, İzmife tütün, Balıkesir’e zeytin, Karadeniz’e fındık ve çay toplamak için göçler yapılır.

Türkiye’de Dış Göçler

 • 1960’lı yıllarda Batı Avrupa’ya doğru yapılan işçi göçleri.
 • 1974’ten sonra özellikle Suudi Arabistan, Libya, Kuzey Afrika ve diğer Ortadoğu ülkelerine doğru gerçekleşmiştir.
 • Türkiye’ye ise SSCB’nin dağılmasıyla özellikle Orta Asya’dan göçler yaşanmaya başlamıştır.

Beyin Göçleri

 • Türkiye’de meydana gelen işçi göçlerinin dışında gerçekleşen göçlerdir.
 • Türkiye’de alanında iş bulamayan verimli çalışma şartlarına sahip olmayan ve ekonomik olarak yeterli para kazanamayan insanlar beyin göçü gerçekleştirirler.

Türkiye’de göçün sonuçları;

 • Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde aksama,
 • İşsizliğin artması,
 • Gecekondulaşma sorunlarının yaşanması,
 • Tarım arazilerinin ve doğal yaşam alanlarının daralması,
 • Sanayi tesislerinin kent içinde kalması gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Kırsal Kesimde;

 • Nüfusun azalması,
 • Tarım alanlarının verimsizleşmesi,
 • Üretimin azalması,
 • Yapılan sanayi yatırımlarının boşa gitmesi,
 • Tarımda çalışan insan sayısının azalması gibi sorunlar yaşanmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar