Türkiye’de Enerji Kaynakları Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

SU GÜCÜ

 • Güvenilir ve temiz bir enerji türü olan hidroelektrik enerji bakımından Türkiye Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra potansiyel olarak 3. büyük ülkesidir.
 • Türkiye elektrik ihtiyacının %16,8’ini hidroelektrik santrallerinden sağlar.
 • Akarsu yatak eğimlerinin fazla ve debilerinin yüksek olduğu her yerde belirli şartlar dahilinde üretilir.
 • Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’de üretilir.

GÜNEŞ ENERJİSİ

 • Güneşlenme sürelerinin uzun olduğu yerlerde fazladır. Güneş kollektörleri ile sıcak su elde edilir.
 • Konutların seralarının ısıtılmasında kullanılır.
 • Güneş enerjisinden en fazla Güneydoğu Anadolu’da yararlanılır. Nedeni ise; güneşlenme süresinin fazla olması ve enlem etkisidir.
 • Güneşlenme süresi en az Karadeniz Bölgesi’ndedir. Nedeni ise; bulutluluk oranının fazla olması ve enlemdir.
 • Güneş enerjisiyle çalışan ısı sistemleri pil üretimi, arabaların hareketi, hesap makineleri ve daha bir çok alanda kullanılmaktadır.
 • Enlem, bakı, bulutluluk güneş enerjisi üzerinde etkilidir.

RÜZGAR ENERJİSİ

 • Sürekli rüzgarların etkisinde kalan alanlarda kurulan bağlı olarak üretilen enerjidir.
 • Çevreyi kirletmeyen temiz, masrafsız tükenmeyen enerji kaynaklarındandır.
 • Ülkemizin okyanusa kıyısının olmaması ve sürekli rüzgar yolu üzerinde olmaması nedeniyle rüzgarlardan elde edilen enerji fazla değildir.
 • Çanakkale, Çeşme, Bodrum, Bozcaada’da rüzgar enerjisinden elektrik üreten bazı küçük santraller bulunmaktadır.
 • Muğla, Manisa, Balıkesir gibi illerde rüzgar santralleri kurulması planlanmaktadır.
 • İlk santral Alaçatı (İzmir)’da açılmıştır.
 • İstanbul Hadımköy’de özel bir şirkete ait rüzgar enerjisiyle elektrik üretilmektedir.

JEOTERMAL ENERJİ

 • Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular ve su buharından elde edilen enerjidir. Türkiye’de kırıklı yapının (tay) fazla olması Jeotermal enerji kaynaklarının fazla olmasında etkili olmuştur.
 • Jeotermal enerji kaynaklarının varlığı Türkiye’nin genç oluşumlu bir ülke olduğunu gösterir.
 • Elektrik üretme, konut ısıtılması, seraların ısıtılması, termal turizm (sağlık turizmi) faaliyetlerinde faydalanılmaktadır.
 • Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik’te jeotermal enerji ile elektrik elde edilmektedir.

NÜKLEER ENERJİ

 • Bu enerjinin ham maddesini uranyum ve toryum gibi radyoaktif mineraller oluşturur.
 • Türkiye’de uranyum ve toryum yataklarının bulunmasına karşın nükleer santraller yoktur.
 • Gelişmiş ülkelerde enerjinin büyük bir kısmı nükleer santrallerden sağlanmaktadır. Ülkemizde ise kurulum tartışmaları devam etmektedir.
 • Mersin ve Sinop’ta kurulum çalışmaları planlanmaktadır.

BİYOKÜTLE (BİYOMAS) ENERJİ

Bitki ve hayvan artıklarına dayalı yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesidir.

Şeker kamışı, şeker pancarı, mısır, arpa, keten tohumu, ayçiçeği, kolza, soya fasulyesi gibi birçok değişik bitkiden biyokütle enerjisi elde edilir.

Petrol bağımlılığını azaltma ve küresel ısınma ile mücadelede yenilenebilir yakıtların artan önemi nedeniyle biyokütle üretimi hızla büyüyen bir sanayi olmuştur.

Biyokütle kullanımı iki şekildedir.

– Klasik biyokütle enerjisi: Odun, bitki ve hayvan artıklarının (tezek) yakılması ile elde edilir.

– Modern biyokütle enerji: Bitkisel ve hayvansal artıklarla orman ve tarım sanayisi artıklarının katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmesidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar