Türkiye’de Dağ ve Kıta Oluşumu Coğrafya Tyt


Kategoriler: Coğrafya

TÜRKİYE’DE DAĞ OLUŞUMU

KIVRIM DAĞLARI

Tortulların yan basıncın etkisi ile sıkışıp kıvrılarak yükselmesiyle kıvrım dağları oluşmuştur. (Antiklinal)

Türkiye Alp-Himalaya kıvrım kuşağının uzantısında yer alır.

Türkiye’deki Kıvrım Dağları
a) Kuzey Anadolu Dağları (Karadeniz)
b) Toros Dağları (Akdeniz)

KIRIKLI DAĞLAR

Tortulların yan basınçların etkisiyle sıkışıp kırılarak yükselmesi sonucu oluşan dağlardır.

VOLKANİK DAĞLAR

Türkiye volkanik yerşekilleri yönünden zengindir. Fakat bütün volkanik faaliyetler durmuştur.

Yani volkanların tamamı sönmüş volkanlardır. En son sönmüş olan volkanik dağ Nemrut Dağı’dır.

15.yy’a kadar Nemrut Dağı faaliyet göstermiştir, en son püskürme 1441 yılında olmuştur.

Doğu Anadolu’da; Nemrut, Tendürek, Süphan, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı

İç Anadolu’da; Hasan Erciyes, Melendiz Karadağ, Karacadağ

Marmara’da; Uludağ

Ege’de; Kula Volkanı en genç volkanik alandır. (Manisa)

Akdeniz’de; Hatay’da Hassa çevresinde volkan ve volkan konileri yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE KITA OLUŞUMU

Türkiye’nin şekillenmesinde etkili olan epirojenik hareketler

Epirojenik hareketler kıtalarda meydana gelen alçalma ve yükselme hareketleridir.

Anadolu 3. jeolojik zamanın sonunda yükselmeye başlamış, 4. jeolojik zamanın başında ise toptan yükselmiştir.

Toros Dağları’nın ve Bitlis yöresinin her yıl bir kaç mm yükselmesi

Çukurova ve Ergene Havzası’nın bir kaç mm çökmesi

Egeid Karasının her yıl bir kaç mm çökmesi

İstanbul-Çanakkale Boğazlarının oluşması epirojenik hareketlere bağlı olarak oluşmuştur.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar