Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf

Türkiye bitki çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Avrupa Kıtası’nda yaklaşık 12 000 bitki türü bulunurken, ülkemiz çok daha küçük bir yüz ölçüme sahip olmasına rağmen 12 000 den fazla bitki türüne sahiptir. Türkiye’nin bitki örtüsünün çok çeşitli olmasında; iklim çeşitliliğinin fazla olması, yer şekillerinin ve yükseltinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi, matematik konum olarak orta kuşakta yer alması gibi faktörler etkili olmuştur.

Türkiye’de Senozoik’ten önce oluşmuş ve varlığını günümüzde de sürdüren bitkilere relikt (kalıntı) bitki denir. Bartın Çayı vadisinde bulunan al kuyruğu bitkisi ile eğrelti otu Paleozoik döneminde yaygın olan ve günümüzde de görülen relikt bitkilerdir. Türkiye’nin dışında Dünya’nın başka yerlerinde görülmeyen bitkiler endemik bitki olarak adlandırılır. Ülkemizde endemik bitkiler en çok Toros Dağları kuşağında yer alır.

  • Köyceğiz Gölü çevresindeki sığla ağacı,
  • Göller Yöresi’ndeki kasnak meşesi,
  • Kazdağları’nda Kazdağı göknarı,
  • Kastamonu ve Yozgat çevresinde ispir meşesi,
  • Rize’de (Anzer Yaylası) Anzer çayı,
  • Safranbolu çevresinde safran otu,
  • Erzurum’da (Karayazı) ters lale,
  • Datça ve Teke Yarımadası’nda Datça hurması endemik bitkilerdir.] }

Soru: Türkiye'de ormanların kapladığı alan çok olmasa da bitki türü çeşitliliğinin fazla olduğu bilinmektedir. Avrupa'da 5-7 bin bitki varken bu sayı sadece Türkiye'de 10-12 bin civarındadır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'ya göre Türkiye'de bitki çeşitliliğinin bu kadar fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) İklim çeşitliliği
B) Ortalama yükselti
C) Yer şekilleri
D) Kıtaların kayması
E) Orta Kuşak'ta olması

Soru: Türkiye'de ormanların çıkabileceği üst sınır bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bu sınır karasallığın etkisi ile 2800 m yükseltiye kadar çıkmaktadır. Buna göre, Türkiye'de orman üst sınırının en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi
E) Marmara Bölgesi

Soru: Zonal topraklar bulundukları coğrafi ortamın iklim ve bitki örtüsü özelliklerini yansıtırken, azonal topraklar için bu durum söz konusu değildir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde yaygın olarak görülen toprakların bulundukları yörenin iklim ve bitki örtüsü özelliklerini yansıtması beklenir?
A) Menemen Ovası B) Çukurova C) Bafra Ovası
D) Pasinler Ovası E) Çarşamba Ovası

Soru: Türkiye'de ormanların ülke genelindeki dağılışı dengeli değildir. Farklı koşullara bağlı ormanların dağılışı farklılık göstermektedir. Buna göre, Türkiye'de ormanların en çok ve az olduğu bölge sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz - İç Anadolu
B) Akdeniz - Güneydoğu Anadolu
C) Karadeniz - Güneydoğu Anadolu
D) Karadeniz - Doğu Anadolu
E) Akdeniz - Marmara


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar