Türkiye Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih, Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

  • Türkiye Selçuklu Devleti Selçuklu soyundan gelen Kutalmış Bey’in oğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu.
  • Bizans İmparatorluğundaki taht kavgalarından yararlanmak isteyen Süleyman Şah, Bizans egemenliğinde olan Konya, Afyon, Kütahya ve İznik’i fethetti.
  • İznik başkent oldu.
  • Süleyman Şah Bizans İmparatorluğu ile yapılan savaşlardan sonra Kocaeli Yarımadası’nı Türkiye Selçuklu Devleti’ne bırakan bir antlaşma yaptı. Böylece Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırları Marmara Denizi’nden Çukurova’ya kadar genişledi.
  • Antalya, Antep, Adana, Tarsus ve Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Antakya ele geçirildi.

Kılıç Arslan Dönemi (1092 – 1107)

  • Süleyman Şah’ın ölmesi üzerine Melikşah Türkiye Selçuklu Devleti’ni denetim altında tutmak istemişti. Melikşah bunun için de Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı tutsak etmişti. Ancak 1092 yılında Melikşah ölünce Anadolu’ya gelen Kılıç Arslan hükümdar oldu.
  • Bizans’ı baskı altında tutan Kılıç Arslan Çaka Bey’in kızıyla evlendi. Ancak Bizans’ın kışkırtmasıyla Çaka Bey’le arası açıldı. Çaka Bey’in güçlenmesinden çekinen l. Kılıç Arslan Çaka Bey’i öldürttü.
  • I. Haçlı Seferi sırasında başarılı bir savunma yaptıysa da başkent İznik’ten çekilmek zorunda kaldı. İznik Bizans’ın eline geçti. Bunun üzerine başkent Konya’ya taşındı.
  • l. Kılıç Arslan daha sonra Danişmentlilerle mücadele ederek Malatya’yı ele geçirdi.

Haçlı Seferleri (1096 – 1272)Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir. Haçlı Seferleri Hristiyan Avrupalıların XI. yüzyılın sonlarından XIII. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman Orta Doğu’ya düzenlediği seferlerdir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi