Türkiye Selçuklu Devleti – II. Kılıç Arslan Dönemi (1155-1192) 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

1. II. Kılıç Arslan devletin başına geçtiği ilk dönemlerde bir taraftan kardeşleriyle diğer yandan Musul Atabeyi, Çukurova Ermenileri ve Bizans ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

2. Bizans’la yaptığı antlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alarak,

 • Kardeşi Şahin Şah’tan – Ankara ve Çankırı’yı
 • Danişmendlilerden – Elbistan ve Kayseri’yi
 • Musul Atabeyliğinden – Sivas ve Tokat’ı almıştır.

Uyarı: II. Kılıç Arslan Anadolu’dan toprak kazanarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamayı amaçlamış devletin egemenlik alanını genişletmiştir.

 • II. Kılıç Arslan’ın Anadolu’daki hakimiyetini artırması sonrasında Bizans’ın Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı politikası değişmiştir.

MİRYOKEFALON SAVAŞI (1176)

Savaşın Nedenleri

 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenlik alanını genişleterek Anadolu’da daha da güçlenmesi ve bu durumun Bizans’ı telaşlandırması
 • Bizans’ın Türkmen akınlarını durdurmak istemesi
 • Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmayı amaçlaması

Savaşın Gelişimi

 • Bizans; Frank, Macar, Sırp kuvvetlerinden olu­şan büyük bir orduyla Anadolu Selçuklu Devleti üzerine yönelmiştir.
 • İki ordu Denizli’nin Miryokefalon vadisinde karşı karşıya gelmiş yapılan mücadeleyi Selçuklu kuvvetleri kazanmıştır.

Savaşın Sonuçları

 • Bizans, Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamıştır.
 • Bizans savunmaya geçerken Türkler taarruza geçmiştir.
 • Anadolu’daki Türk egemenliği kabul edilmiştir. Böylece Anadolu’da Türk hakimiyeti kesinleşmiştir.
 • Haçlı Seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük yeniden Türklere geçmiştir.

Ayrıca bu dönemde

 • Anadolu Türk siyasi birliğini kurmak amacıyla Danişmendlilere son verilmiştir.
 • Selçuklu Dönemine ait ilk kervansaray olan Alay Han kurulmuştur.
 • Anadolu Selçuklu Devletinde ilk altın para bastırılmıştır.
 • II. Kılıç Arslan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu durum taht kavgalarının başlamasına bu yüzden de devletin zayıflamasına neden olmuş ve yaşanan taht kavgalarından dolayı III. Haçlı saldırılarına gereken önem verilememiştir.
 • 1192 yılında II. Kılıç Arslan’ın ölümüyle bu dönem bitmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar