Türkiye Selçuklu Devleti (1075 – 1308)

Türkiye Selçuklu Devleti (1075 – 1308)

Kategoriler: Tarih

Süleyman Şah tarafından kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşında (1243) Moğollara mağlup olunca Türkiye Selçukluları sosyal, siyasal, ekonomik yönden tamamen Moğolların egemenliğine girdiler. Türkiye Selçuklu Devletinin otoritesini kaybetmesi Anadolu’da yeni oluşumları beraberinde getirdi. Moğolların denetimine giren Selçuklu Devleti 1308 de Sultan II. Mesut’un ölümü ile yıkılmıştır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi