Türkiye Nüfusunun Cinsiyet Yapısı ve Değişimi Nasıldır? 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler 10. Sınıf, Coğrafya

Yukarıda ifade edildiği gibi bir ülkenin cinsiyet yapısı, nüfustaki doğal dengenin korunması açısından büyük önem arz etmektedir. 2015 yılı Aralık sayımında nüfusumuz içindeki erkek oranı %50,18, kadın oranı ise % 49,82’dir. 2016 yılı Aralık ayında bu değerler; erkek için %50,2 ve kadın için %49,8 olarak gerçekleşmiştir. Yani 2016 Aralık’ta 79.814.871 olan toplam nüfusumuzun 40.043.650’si erkek, 39.771.221’i kadındır.  • Bu oran 2017 yılında da değişmemiştir. 2017 nüfusumuz ise 80 milyon 810 bin 525 kişi olmuştur.

  • Türkiye’de uzun yıllar boyunca durum hep böyledir ve bu durumun korunması nüfusun geleceği açısından daha sağlıklıdır. Çünkü genç ve yetişkin nüfusta erkek nüfus oranları bir miktar daha yüksekken yaşlı nüfusta kadın nüfus oranı yükselmekte ve toplam nüfusta dengeye ulaşılmaktadır.
  • Türkiye’de iller ve bölgeler arasında kadın ve erkek nüfus oranları arasında bazı farklar görülür. Örneğin göç alan illerimizde ve bölgelerimizde erkek nüfus oranı, göç veren illerimizde ve bölgelerimizdeyse kadın nüfus oranları daha yüksektir.
  • Böyle olunca, kadınların kırsal kesimdeki oranı kentlerdekinden daha fazladır. Erkeklerin de kentlerdeki oranı kırsaldakilerden daha fazladır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi