Türkiye de Yetiştirilen Endüstri (Sanayi) Bitkileri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

SANAYİ (ENDÜSTRİ) BİTKİLERİ

ŞEKER PANCARI

Sulama imkanı olan her yerde yetiştirilir.
Üretim alanı çok geniştir.
Şeker sanayisinin ham maddesidir.
Hasattan hemen sonra işlenmesi gerektiği ve uzak yerlere taşınmasının maliyeti artırılmasından dolayı şeker fabrikaları üretim alanlarının çevresinde kurulmuştur.
Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için çevresinde besin ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.
Üretimde İç Anadolu Bölgesi 1.sırada yer alır.
İç piyasada tüketildiği için ihraç edilmemektedir.

PAMUK

Yetişme döneminde sulama veya yağış olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık ister.
Sıcak ve verimli alüvyal topraklarda yüksek verim elde edilir.
Karadeniz Bölgesinde her mevsim yağışlı olması nedeniyle yetiştirilemez.
Doğu Anadolu Bölgesinde yaz sıcaklarının düşük olması nedeniyle yüksek kesimlerde yetiştirilemez.
GAP projesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi sulamanın yaygınlaşmasından dolayı üretimde 1.sırayı almıştır.
Ege Bölgesi 2.sırada Akdeniz Bölgesi 3.sırada yer alır.
Kolay taşınabilen ve bozulmayan bir ürün olduğu için tarım alanlarından uzak alanlarda da fabrikalar kurulabilir.
Türkiye’de üretilen pamuk çoğunlukla iç piyasada kullanılmaktadır.
Çin, ABD, Türkmenistan, İtalya ve Brezilya’dan sonra Türkiye 6.sırada yer alır.
Iğdır’da pamuk yetiştirilmesi mikroklimal iklimi özelliğidir.

TÜTÜN

Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde sıcaklık ister.
Kıraç topraklarda verimli olarak yetişir.
Türkiye’nin her yerinde yapılabilir. Fakat kaliteli tütün yetiştirebilmek için üretimi devlet kontrolü altındadır.
En fazla Ege, Orta Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de üretimi yapılmaktadır.
Türkiye’de üretilen tütün’ün kalitesi yüksektir.
Üretim’in yarısı ihraç edilir.
ABD, Hindistan ve Brezilya’dan sonra Türkiye 4.sırada yer alır.

ÇAY

Her mevsim yağış alan yerlerde yetiştirilir.
Killi toprakta yetişir.
Tuz ve kireç oranı düşük olan yıkanmış topraklarda verimli olarak yetişir.
Yetişme alanı dardır.
Üretimi en dar olan endüstri bitkisidir.
Türkiye’de Doğu Karadeniz (Rize çevresi) bölümünde yapılır.
Türkiye 1970 yılına kadar çay ithalatı yaparken günümüzde çay ihraç etmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar