Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı 9. Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

Türkler Orta Asya’da yazılı kültüre geçmişlerdir. Yenisey, Orhun ve diğer yazıtların okunmasıyla eski Türk kültürü daha iyi anlaşılmıştır. Yenisey Yazıtları’nda yazıt kahramanının yaptığı işlerden bahsedilmiştir. Bu yazıtlardan kişi, boy ve halk adları öğrenilmektedir. Orhun Yazıtları: Bir siyasetname örneği olan Orhun Yazıtları, Türklerin devlet ve yönetim anlayışı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına dikilmiştir.

Orhun Yazıtlarına göre;

  • Dünya hakimiyeti, Tanrı tarafından Türk kağanlarına bir görev olarak verilmiştir.
  • Türk devletlerindeki egemenlik anlayışı ilahi kaynaklıdır.
  • Türk kağanları, ordular sevk ederek savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundadır.
  • Kağanlar millete karşı sorumludur ve millete hesap vermek durumundadır.
  • Devlet halkın katkısı ile kurulmuştur ve Türk milleti kıyamete kadar yaşayacaktır.] }

Soru: İlk Türk devletlerinde ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.Aşağıdakilerden hangisinin, bu anlayışın bir sonucu olduğu ileri sürülebilir?
A) Orduda onlu sistemin uygulanmasının
B) Kurultaya askeri ve sivil görevlilerin katılmasının
C) Hukuk kurallarının töre hükümlerine dayanmasının
D) Hükümdarın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmasının
E) Gök Tanrı inancının benimsenmesinin
Soru: Eski Türklerde ülke, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Devletin doğusunu asıl hükümdar, batısını ise yabgu unvanı ile hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Türklerdeki bu yönetim anlayışının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yabancı devletlerle ilişkileri geliştirmeye
B) Taht kavgalarını önlemeye
C) Milli benliği korumaya
D) Ülke yönetimini kolaylaştırmaya
E) Kurultayın düzenli çalışmasını sağlamaya


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar