Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Eğitim 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih
  • Bilimsel çalışmalar sultanlar tarafından desteklenmiş ve bilim adamlarına rahat çalışma ortamları sağlanmıştır.
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü medreselerde İslami bilimlerin dışında tıp, astronomi, matematik, kimya gibi pozitif bilimler, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler okutulmuştur.
  • Türk – İslam devletlerinde ilk medrese Karahanlılar tarafından açılmıştır. Ayrıca Büyük Selçuklu’larda Alparslan Döneminde açılan Nizamiye medresesi dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilmektedir.
  • İlk burslu eğitim Karahanlılarda başlamış bunun dışında Müslüman ya da gayrimüslim herkesin eğitim imkanlarından yararlanmasına imkan tanınmıştır.

Uyarı: Büyük Selçuklu Devleti’nde eğitim yoluyla;

  • Yetenekli devlet memurları yetiştirmek
  • Bölücü dini ve siyasi akımlara karşı mücadele etmek
  • Yoksul çocukları topluma kazandırmak amaçlanmıştır.

Türk İslam Devletlerinde Bilim Adamları ve Düşünürler] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar