Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Eğitim


Kategoriler: Tarih

  • Bilimsel çalışmalar sultanlar tarafından desteklenmiş ve bilim adamlarına rahat çalışma ortamları sağlanmıştır.
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü medreselerde İslami bilimlerin dışında tıp, astronomi, matematik, kimya gibi pozitif bilimler, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler okutulmuştur.
  • Türk – İslam devletlerinde ilk medrese Karahanlılar tarafından açılmıştır. Ayrıca Büyük Selçuklular’da Alparslan Döneminde açılan Nizamiye medresesi dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilmektedir.
  • İlk burslu eğitim Karahanlılarda başlamış bunun dışında Müslüman ya da gayrimüslim herkesin eğitim imkanlarından yararlanmasına imkan tanınmıştır.

Uyarı: Büyük Selçuklu Devleti’nde eğitim yoluyla;  • Yetenekli devlet memurları yetiştirmek
  • Bölücü dini ve siyasi akımlara karşı mücadele etmek
  • Yoksul çocukları topluma kazandırmak amaçlanmıştır.

Türk İslam Devletlerinde Bilim Adamları ve Düşünürler

Türk İslam Devletlerinde Bilim, Eğitim ve Sanat Teknofem VideoTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi