Türev konu anlatımı videosu

Türev konu anlatımı videosu

Kategoriler: Matematik

Türev, 12. sınıf matematik müfredatında yer almakta olup lys matematik sınavında bu konudan soru gelmektedir.Türev konu başlıkları;

 • Bir noktadaki türev
 • Sağdan ve soldan türev
 • Bir aralıkta türevlenebilme
 • Türev alma kuralları (Sabit fonksiyonun türevi, x üzeri n fonksiyonun türevi, iki fonksiyonun toplam ve farkının türevi, iki fonksiyonun çarpım ve bölümünün türevi, bileşke fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonların türevi, mutlak değer fonksiyonun türevi, kapalı fonksiyonların türevi, parametrik fonksiyonların türevi, ters fonksiyonun türevi, ters trigonometrik fonksiyonların türevi, logaritma fonksiyonun türevi, üstel fonksiyonun türevi, yüksek mertebeden türev)
 • Diferansiyel kavramı
 • Türevin fiziksel yorumu
 • Türevin geometrik yorumu
 • Artan ve azalan fonksiyonlar
 • Ekstremum noktaların bulunması
 • Bir fonksiyonun konveksliği, konkavlığı ve dönüm noktası
 • Maksimum ve minimum problemleri
 • Grafik çizimleri (Yatay ve Düşey asimptotlar, eğik ve eğri asimptotlar)
 • L’Hospital kuralı yardımıyla limit alma
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
15 Haziran 2019 Cumartesi