Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası
 • İletim demetleri bulundururlar.
 • Gerçek kök, gövde ve yaprağa sahiptirler.
 • Tohum oluşumu gözlenir.
 • Karasal ortamlara uyum sağlarlar.
 • İki grupta incelenirler.

Açık Tohumlu Bitkiler

 • Tohum açıkta bulunur (Meyve yapısı ile korunmaz).
 • İğne şeklinde yapraklara sahiptirler (su kaybını en aza indirmek için).
 • Gerçek çiçek bulundurmazlar.
 • Yaprakları yavaş yavaş dökülür bu nedenle her zaman yeşil yapraklara sahiptirler ve yıl boyu fotosentez yapabilirler.
 • Ağaç ve çalı biçimindedirler.
 • Bu grubun en bilinen örneği kozalaklı bitkilerdir (Çam, ladin, göknar gibi).

Kozalaklı bitkiler;

 • Tohum kozalak yapraklarının altında, açıkta bulunur.
 • Dişi ve erkek kozalaklar aynı bitki üzerinde farklı dallarda bulunur.
 • Rüzgarla tozlaşırlar (genellikle).
 • Kozalak pulları açılır ve tohumlar yere düşer, tohumların çimlenmesi ile yeni bitkiler oluşur.
 • Erkek kozalaklar küçük, dişi kozalaklar büyüktür. Tohumlar belirli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar bitki üzerinde kalırlar.

Kapalı Tohumlu Bitkiler

 • En geniş gruptur.
 • Kapalı tohumlu bitkilere çiçekli bitkiler de denir.
 • Gerçek çiçekleri bulunur.

 • Çanak yaprak -› Yeşil renklidir.
 • Taç yaprak -› Farklı renklere sahiptir, böceklerin ilgisini çeker.
 • Dişi organ -› Yumurta oluşumu, döllenme ve embriyo oluşumunun gerçekleştiği kısımdır.
 • Erkek organ -› Polenin oluştuğu kısımdır.

Not: Bir çiçekte bu yapıların hepsi bulunuyor ise “tam çiçek“, bu yapılardan bir tanesi eksik ise “eksik çiçek” denir.

Tohum Taslağı

Yumurtalığın içinde kapalı olarak bulunur. Tohum taslakları tohum haline dönüşür.

 • Yumurtalık meyveyi oluşturur.
 • Çiçek; üreme ve neslin devamlılığını sağlar.
 • Çiçeklerin farklı renkte ve kokuda olması böceklerin ilgisini çeker ve böcekler oluşan polenleri bir çiçekten başka bir çiçeğe taşır.
 • Bazı çiçeklerde tozlaşma rüzgar ile gerçekleşir.

Not: 

 • Tozlaşma: Polenin dişicik tepesine gelmesidir.
 • Tozlaşma olayından sonra sırasıyla; döllenme ve tohum oluşumu gerçekleşir.
 • Tohumun etrafındaki yumurtalık gelişerek “meyveyi” meydana getirir.
 • Meyve tohumun yayılmasını sağlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar