Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Söz Sanatları (Edebi Sanatlar), Türk Dili ve Edebiyatı

İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği vererek onları insanmış gibi anlatmaya teşhiş (kişileştirme) denir. Teşhis, kendisine benzetileni insan olan bir kapalı istiaredir.

Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikâr etme

Bu dizelerde şair, sazı bir dost, bir sırdaş gibi kabul ederek ondan bazı sırlarını başkalarına açmamasını istiyor. Dolayısıyla dörtlükte saz kişileştirilmiştir.] }

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli bir söyleyiş söz konusudur?
A) En kötü günlerimde elimden tuttu.
B) İmkânı varsa herkese yardım eder.
C) Yarın dükkânlar açılmayacakmış.
D) İşimi gücümü bırakıp gelemem.
E) Son günlerde kimseyle konuşmuyor.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar