Tekrir


Kategoriler: Edebi Sanatlar (Söz Sanatları), Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı

Tekrir, dizelerde ya da art arda gelen cümlelerde bir ya da birkaç kelimenin tekrarlanmasıdır. Tekrir sanatına ifadeyi güçlendirmek amacıyla başvurulur.

Merhaba ey al-i sultan merhaba
Merhaba ey kan-ı irfan merhaba
Ey gönüller derdinin dermanı sen
Ey yaradılmışların sultanı senMevlid’in bu bölümünde “merhaba” ve “sen” kelimelerinin tekrarı yoluyla tekrir yapılmıştır.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
A) Nasıl tütüyorsanız gözlerimde
Öylece tütsün çayın buharı
B) Sıcak saklayın gecelerimi
Karlar altından çıkıp geleceğim
C) Düşlerinizin ateşinden
Ilık bir rüzgarla eseceğim
D) Kan tükürsün adını
Candan anan dudaklar
E) Gün olur gecikmiş çocuk gibi
Bağıra çağıra gelirim

İhtiyarlıktan beli bükülmüş, yere eğilmiş bir yolcuya, genç bir adam sordu:
- Amca, bir şey mi arıyorsun?
- Evet evladım.
- Neyi arıyorsun?
- Gençliğimi...
Bu konuşmada, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek vardır?
A) Teşhis B) Telmih
C) Terdit D) Rücu
E) İntak

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
13 Haziran 2020 Cumartesi