Tekrir

Tekrir, dizelerde ya da art arda gelen cümlelerde bir ya da birkaç kelimenin tekrarlanmasıdır. Tekrir sanatına ifadeyi güçlendirmek amacıyla başvurulur.Merhaba ey al-i sultan merhaba
Merhaba ey kan-ı irfan merhaba
Ey gönüller derdinin dermanı sen
Ey yaradılmışların sultanı sen

Mevlid’in bu bölümünde “merhaba” ve “sen” kelimelerinin tekrarı yoluyla tekrir yapılmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? A) Nasıl tütüyorsanız gözlerimde Öylece tütsün çayın buharı B) Sıcak saklayın gecelerimi Karlar altından çıkıp geleceğim C) Düşlerinizin ateşinden Ilık bir rüzgarla eseceğim D) Kan tükürsün adını Candan anan dudaklar E) Gün olur gecikmiş çocuk gibi Bağıra çağıra gelirim İhtiyarlıktan beli bükülmüş, yere eğilmiş bir yolcuya, genç bir adam sordu: - Amca, bir şey mi arıyorsun? - Evet evladım. - Neyi arıyorsun? - Gençliğimi... Bu konuşmada, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek vardır? A) Teşhis B) Telmih C) Terdit D) Rücu E) İntak