Tekli, İkili, Üçlü Bağlı Kovalent Moleküller


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • H elementinin Lewis elektron nokta yapısı  şeklinde olduğundan dublete ulaşmak için atomları arasında tekli kovalent bağ yapar.

7A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 7 olduğundan halojenler de birbirleri ile tekli kovalent bağ yaparlar. (F – F, Cl- Cl)

  • 6A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 6 dır. Örneğin 6A grubu elementi olan oksijenin Lewis nokta yapısı  şeklinde olduğundan oktede ulaşmak için 2 elektron almalıdır. 6A grubunda bulunan oksijen elementinin atomları kendi aralarında ikili kovalent bağ yaparak oktede ulaşırlar.

  • 5A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı 5 dir. Örneğin 5A grubu elementi olan azotun Lewis nokta yapısı  şeklinde olduğundan oktede ulaşmak için 3 elektron almalıdırlar. 5A grubunda bulunan azot elementinin atomları kendi aralarında üçlü kovalent bağ yaparak oktede ulaşırlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar