Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Teşvik Politikaları Ayt


Kategoriler: Coğrafya

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ

 • Türkiye’deki arazinin önemli kısmı ekili-dikili alanlar ve ormanlardan oluşur.
 • Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı tarımla uğraşmaktadır.
 • Kırsal nüfusun geçim kaynağıdır.
 • İmalat sanayisinin birçok iş kolunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşmaktadır.
 • Tarım ürünlerinin, çok çeşitli olması ve bol üretilmesi sonucu Türkiye ihracatında önemli yer tutar.
 • Tarım ürünlerinin ihracatı ülkemize döviz girdisi sağlar.
 • İç ticarette önemli bir yere sahiptir. Taşınması, pazarlanması gibi birçok iş kolu faaliyeti göstermektedir.
 • Taşımacılık sektöründe taşınan malların önemli bir kısmını tarım ürünleri oluşturur.
 • Tarım ürünlerinin işlenmesi ve satılması ile bir çok kişi geçimini sağlar.
 • Tarımın gelişmesi ekonomiye canlılık kazandırır.
 • Tarımın gelişmesine paralel olarak tarımla ilgili ihtiyaçları üreten sanayi kolları canlanmaktadır.

TÜRKİYE’DE MEKANSAL FARKLILIKLARA YÖNELİK UYGULAMALAR VE TEŞVİK POLİTİKALARI

 • Türkiye’de mekansal farklılıklar yöreler arasındaki gelişmişlik farkının fazla olmasına neden olmuştur.
 • Gelişmemiş yörelerde yatırımları özendirmek için teşvik politikaları uygulanmaktadır.
 • Vergi indirimleri veya ertelenmesi arsa temini, araç gereç alımında gümrük vergisi ve KDV indirimi ile ucuz enerji gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.
 • 2005 yılında Teşvik Yasası’nın kapsamı genişletilerek 49 il bu yasa kapsamına alınmıştır.
 • Bu illerin teşvik kapsamına alınması bu illerdeki sanayi tesisi sayısını ve istihdam edilen nüfus miktarını arttırmıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar