Tarihin sınıflandırılması

Tarihin sınıflandırılması

Kategoriler: Tarih

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu ayrım yapılırken de zaman – mekan ve konu esas alınmıştır.

1. Zamana göre sınıflandırma: Buradaki amaç tarihin incelenmesini ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel nitelikteki olaylar göz önünde bulundurulmuştur. Yazının bulunması, Kavimler Göçü, İstanbul’un Fethi, Fransız İhtilali gibi… İlk Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ… gibi ayrım tarihi zamana göre sınıflandırmaktadır. XIX. yy’da Osmanlı Devleti – Yavuz Dönemi … vs.

2. Mekana göre sınıflandırma: Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi çevrenin etkisi büyüktür. Bu ayrım yapılırken de yer (mekan) göz önüne alınmıştır. Asya, Avrupa, Mezopotamya tarihi gibi.

3. Konuya göre sınıflandırma: Tarihte incelenen konuya göre yapılan sınıflandırmadır. Kültür Tarihi, Hukuk Tarihi, Tıp Tarihi … bu gruba girer. Bu sınıflandırmalar, incelemeyi kolaylaştırsa da tek başına araştırmanın bütünlüğünü sağlama açısından yeterli değildir. Bundan dolayı bu sınıflandırmaların en büyük yararı çalışmaları kolaylaştırmasıdır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar