Tarihi Olayların Özellikleri


Kategoriler: Tarih

  • Olaylar, belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.
  • Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.
  • Tarihi olaylar tekrarlanamaz, ancak benzer olaylar, benzer sonuçlar verebilir.
  • Tarihi olaylar belgelere dayanmalıdır.
  • Olayların maddi ve manevi nedenleri de araştırılmalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi