Tarihi Olayların Değerlendirilmesi


Kategoriler: Tarih

  • Tarihi bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır.
  • Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini özelliklerini yansıtmaktadır.

Çanakkale Savaşları değerlendirilirken o dönemin kendine özgü siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik özellikleri göz önüne alınırsa ancak o zaman bu mücadelenin önemi tam olarak anlaşılmış olacaktır.

  • Tarihi olayları değerlendirme esnasında en önemli sorunlardan biri de olaya tarafsız yaklaşmayı başarabilmektir.
  • Tarihçinin belirli bir millete mensup olması, ülkesi, inançları, siyasi anlayışı, aldığı eğitim gibi birçok unsur tarihi olaylara duygusal olarak yaklaşmasına sebep olmaktadır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi