Tarih Yazıcılığının Gelişimi


Kategoriler: Tarih

İnsanlar, zaman içerisinde çeşitli alanlarda edindikleri tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Buna bağlı olarak çeşitli konuları yazılı hale getirmişlerdir.

Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde Kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler, Ruslarda kronik tarih yazıcılığı gösterilebilir.Tarih yazıcılığı insanların olayları kaydetme ihtiyacıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Farklı tarih yazım ve kuralları söz konusudur. Çünkü, insanların ihtiyaçları, beklentileri, dönemin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri farklılıklar göstermektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi