Tarih Öncesi Dönemde Sözlü Kültür 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

Bu bölümde yazının icadı öncesi dönemde hakim olan sözlü kültür örneklerini ve yazılı kültürden farklılıkları üzerinde duracağız.

Dünyanın en eski ve güçlü anlatıları arasında sözlü destanlar, mitler ve efsaneler yer alır. Avrupa toplumları, Yunan, Kelt, Norveç efsanelerini, Ortadoğu toplumları Sümer, Babil efsanelerini, İran, Mısır, Filistin, İbrani toplumsal mitlerini oluşturmuşlardır.

Mitler, efsaneler, destanlar anlatıldığı dönemin olaylarını, insanlarının psikolojilerini anlatan içerisinde insanüstü Ögeler içeren eserlerdir. Bu eserlerin eleştiriye tabi tutulup incelenmesi gerekmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar