Tarih Araştırmalarında Kaynaklar


Kategoriler: Tarih, Tarih ve Zaman

  • Kaynakların kullanılmasında dikkatli olmak gerekir. Çünkü verdiği bilgi tamamen doğru olmayabilir.
  • Kaynakları karşılaştırarak değerlendirme yapılmalıdır.

  • Tarih, geçmiş zamanda yaşanmış insanlık birikimlerine dayalı araştırma yapılabilen bir alan olduğu için deney ve gözlem yerine belgelere dayalı araştırmalar yapılabilir.

Kaynakların oluştuğu dönem ve tarihçinin kullanım önceliğine göre kaynaklar iki gruba ayrılır:a) Birinci elden kaynaklar: Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.
b) İkinci elden kaynaklar: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.

Hatırlatma: Ayrıca tarihi kaynaklar bilgi veren kaynağın ve malzemenin türüne göre sözlü, yazılı, buluntular ve çizili, sesli, görüntülü kaynaklar olarak sınıflandırılır.

Sözlü kaynaklar: Daha çok tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılan belgelerdir. Destanlar, hikayeler, efsaneler ve şiirler vb. gibi kaynaklardır.

Yazılı kaynaklar: Daha çok tarihi dönemlerin aydınlatılmasında kullanılan ve üzerinde yazı olan her türlü belgedir. Tabletler, fermanlar, kitabeler, paralar, anallar, kitaplar, antlaşmalar ve mezar taşları gibi.

Kalıntılar: Arkeolojik buluntulardır. Taş, toprak, kemik, madenden yapılmış eşyalar, mezarlar vb. gibi buluntular.

Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar: CD, film, fotoğraf, resim vb.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi