Tarih Araştırma Yöntemleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

a. Tarama (Kaynak Arama)

Tarihi olayların açıklanmasında bize yardımcı olan verilerdir. Tarihi bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme kaynak olarak adlandırılır. Tarihin kaynakları birbirinden farklı niteliklere ve özelliklere sahiptir.

b. Tasnif (Sınıflandırma)

Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır.

c. Tahlil (Çözümleme)

Tahlil, elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterliliğinin araştırılmasıdır. Sınıflandırılan bilgilerin içeriği değerlendirmeye alınır. Bilginin nesnel ve güvenilir olmasına dikkat edilir. Eldeki malzeme kullanılabilir hale getirilir.

d. Tenkit (Eleştiri)

Bilgi ve eserin kullanılmasında yanlış ve sınırlı bilgi olabilir. Yazarın olaya farklı bakması, algılaması mümkündür. Yazılı kaynakların doğruluk derecesi güvenirliği diğer kaynaklarla olan uyumu gözden geçirilir.
Tenkit
İç Tenkit: Yazar görüşlerinin eser üzerindeki etkileri araştırılır. Verilen bilgilerin farklı kaynaklarda ne şekilde yer aldığına bakılır.
Dış Tenkit: Eserin adı, yazarı, basıldığı yer ve basım tarihi tespit edilir. Belgenin orijinal oluşu, tarihi vb. yönleri araştırılır.

e. Terkip (Sentez)

Bilgi ve verilerin bir araya getirilmesidir. Tüm veriler esere dönüştürülmek üzere gözden geçirilir. Eserin hangi sıraya göre yapılandırılacağı belirlenir ve eksikliği duyulan bilgiler tamamlanır ve fazla olanlar çıkarılır ve eserin yazımına geçilir.

Tarih Biliminin Yöntemleri Konu Anlatımı Video] }

Malatya Aslantepe'de yapılan arkeolojik kazılarda daha önceleri Alacahöyük'te bulunan kılıçtan daha eski bir döneme ait bir kılıç bulunmuş ve böylelikle bulunan bu kalıntı en eski kılıç kabul edilmiştir. Bu bilgide aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?
A) Araştırmalarda deney ve gözlemin kullanılmasına
B) Tarafsız tarih yazıcılığına önem verilmesine
C) Tarihi bilgilerin yeni bulguların bulunmasıyla değişebildiğine
D) Alacahöyükün Aslantepe'den daha eski bir yerleşim yeri olduğuna
E) Kılıcın bulunduğu bölgedeki toplumun tarih devirlerine girdiğine


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar