Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Dalgalar, Fizik

Farklı derinlikteki K ve L ortamlarından K den gönderilen doğrusal dalga L ortamına geçerken şekildeki gibi farklı doğrultuda gitmesi olayına su dalgalarında ayrılma denir.

Derin K ortamından sığ L ortamına geçen dalga şekildeki gibi
yavaşlayarak geride kalır. Böylece dalganın kendisinin ortamları
ayıran yüzeyle yaptığı açılar α ve θ olmak üzere; α < θ olur. Bunun nedeni derinliktir. Yani

hK > hL
VK > VL olur.

Sığ X ortamından derin Y ortamına peş peşe su dalgaları gönderildiğinde dalgaların ayrılması Şekil l deki gibi olur.

Derin K ortamından sığ L 0rtamına peş peşe gönderilen doğrusal dalgaların ayrılması Şekil ll deki gibi olur.

Ses Dalgaları konusuna gitmek için tıklayın.Şekildeki dalga leğeninde, dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgalar, sığ bölgeden derin bölgeye geçiyor. Leğende oluşan dalgaların tepe çizgilerinin bir andaki görünümü aşağıdakilerden hangisine benzeyebilir? (Sığ ve derin bölgelerin derinlikleri kendi içlerinde değişmemektedir.) Sığ ortamdan gelen dalgalar ara kesiti geçip derin ortama geçtiklerinde daha hızlı ve daha ileride hareket edeceklerdir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar