Statik ve Kinetik Sürtünme Kuvveti 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, İş, Güç, Enerji, Verim

Amonton’un klasik sürtünme kanunu bir yüzey üzerinde kayan bir nesnenin harekete karşı direncinin uygulanan dış normal kuvvete orantılı olduğunu belirtmektedir. 1699 yılında sürtünme alanında daha önce Leonardo da Vinci tarafından öne sürülen sürtünme kanunlarını yayınladı.

Durgun haldeki bir cismi harekete geçirmek için ona kuvvet uygulamamız gereklidir. Uyguladığımız kuvvet belli bir değere ulaşıncaya kadar cisim hareket etmez. Bunun sebebi cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Cisim harekete başlamadan önce uygulanan kuvvet artıkça sürtünme kuvveti de artar. Uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinin maksimum değerine ulaşınca cisim hareket etmeye başlar. Cisim harekete başladıktan sonra hızlanmaya başladığı görülür. Öyleyse cisim harekete başladıktan sonra uygulanan kuvvet değişmemesine rağmen net kuvvetin oluşması sürtünme kuvvetinin değiştiğini gösterir. Cisim hareket etmeden önce ve harekete başladıktan sonra iki farklı sürtünme kat sayısı cisme etki eder. Cismin durgun haldeki sürtünme kat sayısına statik sürtünme kat sayısı (ks), harekete başladıktan sonraki sürtünme kat sayısına kinetik sürtünme kat sayısı (kk) denir.

Sürtünme kuvvetinin özellikleri

1. Daima harekete ters yönlüdür.
2. Sürtünme kat sayısı (k) sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
3. Yüzeyin cisme uyguladığı dik tepki kuvveti ile doğru orantılıdır.
4. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir.
5. Cisimleri harekete geçirmez.

F kuvvetinin etkisinde hareket eden bir cisim sürtünme kuvvetinin F, olduğu bir zeminden geçerken,

* F>Fs ise cisim düzgün hızlanır.
* F<Fs ise cisim düzgün yavaşlar.
* F=Fs ise cisim düzgün doğrusal hareket yapar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar