Sözcükte Çok Anlamlılık


Kategoriler: Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamı, Türk Dili ve Edebiyatı

Bir sözcüğün ilk başta tek bir anlam taşırken zaman içinde başka anlamları karşılamasına çok anlamlılık denir.Örneğin temel anlamı “sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak” olan “kırmak” sözcüğünün zaman içinde 10’dan fazla anlam kazandığını görmekteyiz. Ayrıca “geçmek” sözcüğü,
Elindeki kitabı bırakıp diğer odaya geçti. cümlesinde “bir yerden başka bir yere gitmek” anlamında,
Seven, yarinden geçer mi? cümlesinde “bırakmak, vazgeçmek” anlamında,
Bu hastalık sana kimden geçti acaba? cümlesinde “bulaşmak, sirayet etmek” anlamında,
Bütün günüm seni beklemekle geçti. cümlesinde “harcamak” anlamında kullanılmıştır.

Kelimenin başka anlamları da vardır. Demek ki “geçmek”, çok anlamlı bir sözcüktür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi