Sosyal Devlet ve II. Abdülhamit Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Sosyal Devlet ve II. Abdülhamit

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Almanya’da güçlenen sosyal devlet anlayışı Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti “Sosyal yardımın devlet görevi olduğu bilinci oluşturmak ve refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak” amacıyla II. Abdülhamit döneminden başta hastahaneler olmak üzere çok sayıda sosyal yardım kurumu açılmıştır.

BİLGİ: Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Samsun Gureba Hastanesi, Yıldız Askeri Hastanesi, İstanbul Kuduz Hastanesi, Üsküdar Akıl Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Adana Hamidiye Hastanesi, Bursa Hamidiye Hastanesi, Edirne Askeri Hastanesi, Erzurum Numune Hastanesi, Antep Hamidiye Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, II. Abdülhamid Dönemi’nde açılan önemli devlet hastanelerinden bazılarıdır.

II. Abdülhamid Dönemi’nde,

Din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetmeksizin çocuk, yaşlı, sakat ve kimsesizlerin korunması amacıyla darülaceze kurulmuştur.

1890’li yıllarda Ermeni olayları sonrası yetim kalan Müslüman çocukların başta eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı Darülhayr—ı Ali kurulmuştur.

Kimsesiz ve korumaya muhtaç çocuklar için kurulan Himayeyi Etfal cemiyeti günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk hizmetleri genel müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1866 yılında askerler için kurulan emeklilik sistemine dayalı askeri Tekaüd Sandığı’nın yanında II.Abdülhamid döneminde memurlar içinde Tekaüd Sandığı oluşturulmuştur. Günümüzde sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyetini sürdürmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar