Simyanın İnsanlığa Katkıları

Simyanın İnsanlığa Katkıları

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılama ve daha rahat bir yaşam sürme gibi amaçlar için çalışmışlardır. Bu amaçla hastalıklara ilaçlar, gıdaları depolamak için yöntemler ve araçlar gibi değişik keşifler yapmışlardır. Simyacılar çalışırken her ne kadar bilimsel bir çalışma yapmasalar da halen günümüzde de kullanılan birçok maddeyi keşfetmiş ve yöntemleri geliştirmişlerdir.Simyacılar maddeleri elde ederken yaptıkları çalışmalarda aşağıdaki yöntemleri geliştirip kullanmışlardır.

Deneme yanılma ile çalışma yapan simyacılar bazı araç ve gereçleri de icat etmişlerdir. Bu araçlardan bazıları halen modern laboratuvarlarda yeni şekilleriyle kullanılmaktadır.

Simyacılar hayali hedefler için çalışmışlardır. Ancak insanlık tarihinde medeniyetin gelişmesi için önemli adımlar atılmasını sağlamışlardır. Örneğin, alaşımların keşfi ile taş devrinden bronz çağına geçilmiş ve barutun keşfi ile kılıç kalkan devri sona ermiştir. Ayrıca simya ve bize kazandırdıkları bütün Dünya medeniyetlerinin ortak çalışmaları sonucu olmuştur. Çin, Mısır, Hint, Yunan ve İslam medeniyetleri bilgileri birbirlerinden alarak geliştirmişlerdir.Örnek: Simya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan yaşamını kolaylaştıran çalışmalar yapmışlardır.
B) insanlığa günümüzde dahi kullanılan birçok madde ve araç gereç kazandırmışdırlar.
C) Uğraşanları her zaman büyücü olarak görülmüştür.
D) Hastalıkların iyileştirilmesi için değişik bitkisel ilaçlar üretmişIerdir.
E) Keşfettikleri bazı laboratuvar araçları halen kullanılmaktadır.
Çözüm: Simya bir bilim olmasa da çalışmaları insanlığa katkı sağlamış ve insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Örneğin, çanak çömleklerden kaplar, metallerden silah ve araç gereç yapmışlardır. A ve B doğrudur. Simyacılar birçok alanda çalışmalar yapmışlardır. Bundan dolayı bazen büyücü olarak görülmüşlerdir. Ancak simyacılar tarih boyunca doktor ve filozof gibi adlar ile de anılmıştır. C yanlıştır. simyacılar değişik bitkileri karıştırarak, kaynatarak ve özlerini çıkararak hastalıklarda kullanılan ilaçlar üretmişlerdir. D doğrudur. Simyacıların keşfettikleri imbik, fırın, havan, su banyosu gibi araçlar halen laboratuvarlarda kullanılmaktadır. E doğrudur. Cevap C

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi