Simya Nedir?

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Kimya Bilimi, Simyadan Kimyaya

İnsanlar birçok madde ile bir şekilde ilgilidir ve bu maddele- re bazen ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle insanoğlu yaratıldığı ilk günden bu yana farklı maddeleri keşfetmiş ve farklı amaç- lar için kullanmıştır. Maddeyi keşfetme ve maddeleri kullanarak yeni madde- leri elde etme çalışmaları eskiden simya adı altında yapıl- mış, günümüzde ise kimya bilimi adı altında yapılmaya de- vam etmektedir.

SİMYA

Milattan bir kaç bin yıl öncesinden başlayıp, 17. yüzyıla kadar devam eden madde ile ilgili yapılan her türlü çalışmaya simya ya da alşimi adı verilir. Bu çalışmaları yapan insanlara ise simyacı (Alşimist) denir.

Simya;

  • Bir bilim dalı kabul edilmez.
  • Deneme – yanılma yolu ile çalışmalar yapar.
  • Teorik bir temele dayanmaz.
  • Sistematik bir bilgi birikimi oluşturmaz.
  • Simyacılar tıp, felsefe, astroloji, kimya, din gibi birçok konularda çalışmalar da yapmışlardır.

Simyacıların, çalışmalarında bakış açılarını belirleyen iki önemli hedef vardır. Bunlar;

  • Dokunduğu değersiz madenleri altına çeviren felsefe taşını keşfetmek,
  • İçildiğinde ölümsüzlüğü kazandıran iksiri bulmaktır.

Simyacılar yukarıdaki çalışmaları ve hedeflerinden dolayı tarih boyunca doktor, kahin, filozof hatta büyücü gibi adlar ile de anılmışlardır.] }

Örnek: Simyacılar madde ve özellikleri ile ilgili birçok çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
Buna göre,
I. Düzenli bir bilgi birikimleri oluşturmuşlardır.
II. Ölümsüzlük iksirini keşfetmişlerdir.
III. Kimya biliminin temelini oluşturmuşlardır.
IV. Çalışmalarını deneme yanılma yoluyla gerçekleştirmişlerdir.
hangileri simyacıların özelliklerindendir?

Çözüm: Simyacılar genellikle birbirlerinden bağımsız ve gizli çalışmalar yapmışlardır. Bu nedenle bilgileri paylaşarak bir sistematik bilgi birikimi oluşturmamışlardır. I. özelliklerinden değildir. Simyacılar hayatları boyunca ölümsüzlüğü sağlayacak bir içeceği yani iksiri keşfetmeye çalışmışlar ancak başaramamışlar- dır. II. özelliklerinden değildir. Simyacılar madde ve hayatla ilgili her türlü bilimler ile uğraşmışlardır. Bu uğraşıları sonucu Kimya, Fizik, Matematik ,Astroloji gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlardır. III. özelliklerindendir. Simyacılar maddeleri birbirine karıştırarak denemeler yapmışlar ve bunların sonucunda bir şeyler elde etmişlerdir Bu denemeleri bir sistem dahilinde olmamış deneme - yanılma ile olmuştur. IV. özelliklerindendir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar