Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Rüzgarlar


Kategoriler: Coğrafya, İklim Elemanları

Rüzgârlar, kaynaklandıkları bölgelerin sıcaklığını estikleri bölgelere taşırlar. Bu nedenle Ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken, kutuplardan Ekvator’a doğru esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür. Yine karaların ve denizlerin ısınma farklılığına bağlı olarak, yazın denizden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, kışın denizden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.] }

Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir örnektir?
A) Kara içlerinde yıllık sıcaklık farkının fazla olması
B) Yazın gündüz süresinin uzun olmasının sıcaklık artışında etkili olması
C) Bir dağın eteklerinden aynı yamaç boyunca zinıeye
doğru çıkıldıkça, doğal bitki örtüsünün değişmesi
D) Ekvator'un sıcaklık ortalamasının dönenceler çevresinden düşük olması
E) Doğu - batı doğrultulu bir dağın, aynı yükseltideki kuzey yamaçları ile güney yamaçları arasında sıcaklık farkı olması
Güneş ışınları, karalarda 50 - 100 cm'lik bir derinliğe kadar etkilidir. Denizlerde ise Güneş ışınları, 150 - 200 metre derinliğe kadar etkili olur.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir?
A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasının
B) Kıta sahanlığı geniş olan kıyılarda deniz derinliğinin az olmasının
C) Yeryüzünde denizlerin karalardan daha fazla alan kaplamasının
D) Sıcak okyanus akıntılarının geçtiği yüksek enlemlerdeki kıyıların ılıman olmasının
E) Denizlerin karalara göre geç ısınıp soğumasının


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar