Sıcaklığı Etkileyen Faktörler: Rüzgarlar

Rüzgârlar, kaynaklandıkları bölgelerin sıcaklığını estikleri bölgelere taşırlar. Bu nedenle Ekvatordan kutuplara doğru esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken, kutuplardan Ekvator’a doğru esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür. Yine karaların ve denizlerin ısınma farklılığına bağlı olarak,Penis pompası yazın denizden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, kışın denizden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir.Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen bir örnektir? A) Kara içlerinde yıllık sıcaklık farkının fazla olması B) Yazın gündüz süresinin uzun olmasının sıcaklık artışında etkili olması C) Bir dağın eteklerinden aynı yamaç boyunca zinıeye doğru çıkıldıkça, doğal bitki örtüsünün değişmesi D) Ekvator'un sıcaklık ortalamasının dönenceler çevresinden düşük olması E) Doğu - batı doğrultulu bir dağın, aynı yükseltideki kuzey yamaçları ile güney yamaçları arasında sıcaklık farkı olması Güneş ışınları, karalarda 50 - 100 cm'lik bir derinliğe kadar etkilidir. Denizlerde ise Güneş ışınları, 150 - 200 metre derinliğe kadar etkili olur. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasının B) Kıta sahanlığı geniş olan kıyılarda deniz derinliğinin az olmasının C) Yeryüzünde denizlerin karalardan daha fazla alan kaplamasının D) Sıcak okyanus akıntılarının geçtiği yüksek enlemlerdeki kıyıların ılıman olmasının E) Denizlerin karalara göre geç ısınıp soğumasının
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi