Sibirler (Sabirler)

Sibirler (Sabirler)

Kategoriler: Tarih
  • Asya Hun Devleti’nin yıkılmasıyla VI. yüzyılda Kafkasya’da etkili olan Sibirler; Sasaniler ve Bizans’la mücadele ederek Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir.
  • Daha sonraki süreçte Avarlar, Bizans ve Sasanilerle yaptıkları mücadeleler de zayıflayarak önce Göktürklerin daha sonra da Hazarların egemenliklerine girmişlerdir.
  • Bugünkü Sibirya adı Sabirlerden gelmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar