Sibirler (Sabirler)

Sibirler (Sabirler)

Kategoriler: Tarih

  • Asya Hun Devleti’nin yıkılmasıyla VI. yüzyılda Kafkasya’da etkili olan Sibirler; Sasaniler ve Bizans’la mücadele ederek Orta Anadolu’ya kadar ilerlemişlerdir.
  • Daha sonraki süreçte Avarlar, Bizans ve Sasanilerle yaptıkları mücadeleler de zayıflayarak önce Göktürklerin daha sonra da Hazarların egemenliklerine girmişlerdir.
  • Bugünkü Sibirya adı Sabirlerden gelmektedir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi