] }

Soru: I. Ses, en hızlı gaz ortamında yayılır.
II. Keçe, cam yünü, strafor köpük, kumaş sesi iyi soğuran maddelerdir.
Bu yargılar için seçeneklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız | doğrudur.
B) Yalnız Il doğrudur.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikisi de yanlıştır.


Soru: Ses Boşlukta Yayılmaz
Aşağıda verilen örneklerden hangisi pankartta yazılan ilkeyi destekleyecek bir örnek değildir?
A) Güneş'te meydana gelen patlamaları duyamayız.
B) Diğer galaksilerdeki çarpışma seslerini duyamayız.
C) Atmosferin dışında bulunan bazı uzay araçlarının gök taşlarıyla çarpışıp parçalanma seslerini duyamayız.
D) Yanımızda hareket etmekte olan bir karıncanın ayak seslerini duyamayız.


Soru: Üç arkadaş ses ile ilgili bildiklerini aşağıdaki gibi birbirileriyle paylaşmışlardır.
Serhat : Ses, maddelerin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür.
Ümit : Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.
Yakup : Ses doğrular hâlinde yayılır.
Buna göre ses ile ilgili kimler doğru bilgi vermiştir?
A) Yalnız Serhat
B) Serhat ve Yakup
C) Ümit ve Serhat
D) Serhat, Ümit ve Yakup


Soru: Katı, sıvı ve gaz maddeleri oluşturan taneciklerin birbirlerine göre uzaklıkları farklıdır. Ses dalgaları madde içinde ilerlerken maddedeki tanecikleri titreştirir. Tanecikler arasındaki uzaklık arttıkça, tanecikler arasındaki etkileşim azalacağından titreşim aktarımı yavaşlar. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarda farklı süratlerle yayılır. Ses en hızlı katı ortamlarda, en yavaş ise gaz ortamlarda yayılır.
Yukarıda verilen ifadeye göre, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilebilir?
A) Ses, farklı ortamlarda farklı süratlerde mi yayılır?
B) Sesin yayılma sürati yayıldığı maddenin esnekliğine bağlı mıdır?
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır mı?
D) Aynı ses kaynağından farklı şiddette sesler elde edilebilir mi?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar