Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları
 • Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır:
  Burada bin yıldan beri dostça yaşıyoruz.
  Onunla üç ayda bir görüşüyoruz.
  İkinci sınıfta okuyanlara yüzer soru soruldu.
 • Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:
  16.30’da, 11.00’da, 3.700.000 lira, 32 kilogram, 340 kilometre, 25 metre kumaş, 3.790.000 kişi, %45, %80, 800 lira, 71 kilogram, 16 metre, 291 kilometre..
 • Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir:
  On bire yirmi kala geldiler.
  Başa çeyrek kala çıktık.
  Dördü beş geçe evdeydik.
 • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
  Ben geldiğimde sınıfta on beş kişi vardı.
  Onunla üç yüz altmış beş gün görüşüyoruz.
 • Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:
  753,45 (yediyüzelliüçTL, kırkbeşKr).
 • Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılabilir:
  XX. yüzyıl, II. Mahmut, XIV. Louis, 1.XI.1928, Xll. Cilt.
 • Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur; kesirler ise virgül ile ayrılır.
  437.435, 57.240.921, 47.343. 750.640.800; 15,3 (15 tam, onda 3), 3,16 (3 tam, yüzde 16).
 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterildiğinde rakamdan sonra nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
  15., 56., XX.; 5’inci, 6’ncı.

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8.inci değil 8’inci, 2’inci değil 2’nci.

 • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:
  2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100 ‘er değil yüzer.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar